Ekonomické poradenství

Dle klientských požadavků je kladen důraz na tvorbu reportů a podporu při finančním řízení společnosti.

Ekonomickým subjektům jsou vytvářeny firemní rozpočty, které spolu s monitorováním tržní situace podporují udržet stabilitu firmy.

Nepřehledné údaje přetvořené do přehledných tabulek pomáhají klientům při řízení cash flow.

Všechna data jsou zpracovávána tak, aby kromě schopnosti sestavení účetních výkazů a různých daňových přiznání sloužila také k analýze finanční situace podniku.

Monitorování a aktivní správa pohledávek je stejně tak důležitou součástí nabízených služeb společnosti ProFid.